Quy trình thực hiện

Quy trình thực hiện

QUY TRÌNH THỰC HIỆN THIẾT KẾ WEBSITE

Với phương châm là thành công của Quý khách cũng chính là thành công của SATINA, chúng tôi luôn mong muốn làm được một website tốt giúp mang lại nhiều doanh thu cho khách hàng, sau đây là quy trình thực hiện.

  • Nắm thông tin: Satina làm việc với quý khách  để nắm thông tin về sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh để tư vấn thêm về mô hình website.  Tư vấn để lựa chọn mẫu website cho khách hàng, làm rõ các chức năng của website.
  • Chúng tôi tiến hành báo giá, và thời gian thực hiện. Sau đó quý khách tiến hành chuyển khoản 50% chi phí thiết kế website + chi phí hosting, tên miền.
  • Mua sắm tên miền và hosting: Satina tư vấn cho Quý khách lựa chọn tên miền và hosting phù hợp với quy mô trang web và mua tên miền, hosting đê thực hiện website.
  • Thực hiện thiết kế website: Satina thực hiện thiết kế theo những thông tin trên và gửi cho Quý khách phê duyệt và chỉnh sửa.
  • Đưa bài viết lên website: Satina lấy nội dung công ty, bài viết, hình ảnh , nghành nghề và các thông tin cần thiết khác để đưa lên trang web
  • Hiệu chỉnh : Trong quá trình này Quý khách có thể yêu cầu chỉnh sửa cho phù hợp với yêu cầu. Cũng như một số chức năng mà ban đầu thấy không phù hợp để Satina tiếp tục chỉnh sửa và hiệu chỉnh.
  • Bàn giao website: Sau khi website hoàn chỉnh, Quý khách thanh toán 50% còn lại chi phí thiết kế webiste. Satina tiến hành bàn giao website và các hướng dẫn quản trị trang web.

Nhận Xét Của Khách Hàng