Đăng ký website với Bộ Công Thương

Đăng ký website với Bộ Công Thương

Bên dưới là hướng dẫn chi tiết giúp các Thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng kí website bán hàng với Bộ Công Thương.

I. Đăng ký tài khoản

dang-ky-website-ban-hang-dang-ky-tai-khoan

Thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng kí tài khoản bằng cách chọn Đăng kí tại địa chỉ: http://www.online.gov.vn/
Sau đó, nhập thông tin theo yêu cầu và gửi đăng kí.

II. Xác nhận tài khoản

dang-ky-website-ban-hang-xac-nhan-tai-khoan

Trong vòng 03 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân sẽ nhận được thông tin phản hồi về việc đăng kí tài khoản từ Bộ Công Thương qua email đã đăng kí với nội dung sau:

 • Nếu thông tin đăng kí tài khoản đầy đủ, hợp lệ, thương nhân sẽ được cấp một tài khoản để đăng nhập.
 • Nếu thông tin đăng kí tài khoản chưa đầy đủ và hợp lệ, đăng kí tài khoản sẽ bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, thương nhân phải tiến hành đăng kí lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

III. Khai báo loại hình dịch vụ TMĐT

dang-ky-website-ban-hang-khai-bao-loai-hinh-dich-vu-TMDT

Sau khi Đăng nhập thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành khai báo hồ sơ bằng cách chọn một trong ba mục sau:

 • Thông báo website: Nếu website của thương nhân, tổ chức, cá nhân là website bán hàng theo Điều 27 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.
 • Đăng kí website: Nếu website của thương nhân, tổ chức là website cung cấp dịch vụ TMĐT quy định tại các Điều 35,39,44 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.
 • Đăng kí đánh giá tín nhiệm: Nếu thương nhân, tổ chức hoạt động đánh giá tín nhiệm theo Điều 61 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

IV. Khai báo thông tin chi tiết hồ sơ

dang-ky-website-ban-hang-khai-bao-thong-tin-chi-tiet-ho-so

 • Chọn mục Thêm mới đăng ký/ Thông báo
 •  Tiến hành khai báo thông tin theo mẫu
 • Chọn mục File đính kèm
 • Upload file
 • Gửi hồ sơ

V. Xét duyệt hồ sơ

dang-ky-website-ban-hang-xet-duyet-ho-so

Hồ sơ được xử lý trong thời hạn quy định:

 • 03 ngày đối với hồ sơ thông báo
 • 07 ngày đối với hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ
 • 15 ngày đối với hồ sơ đăng ký đánh giá tín nhiệm

Thương nhân, tổ chức, cá nhân sẽ nhận được thông tin phản hồi từ Bộ Công Thương qua email với các nội dung sau:

 • Xác nhận hồ sơ đăng ký/ thông báo đầy đủ, hợp lệ và đã được duyệt điện tử, thương nhân thực hiện tiếp Bước 6.
 • Thông báo hồ sơ đăng kí/ thông báo không đủ điều kiện sẽ bị từ chối.
 • Thông báo hồ sơ đăng ký/ thông báo chưa đầy đủ hoặc chưa đúng, quý thương nhân phải quay về Bước 4 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin, tài liệu theo yêu cầu.

Nếu bổ sung thực hiện như sau:

Vào mục Đăng kí website => Vào Tất cả HS đăng kí website => Chọn Hồ sơ phải bổ sung => Chọn mục Sửa => Bổ sung thông tin, tài liệu, upload file theo yêu cầu => Gửi Hồ sơ.

VI. Duyệt hồ sơ điện tử

dang-ky-website-ban-hang-duyet-ho-so-dien-tu

Đối với hồ sơ thông báo website, sau khi được Duyệt điện tử không bắt buộc gửi hồ sơ giấy.

Đối với hồ sơ đăng kí, sau khi được Duyệt điện tử, yêu cầu thương nhân gửi bộ hồ sơ đăng kí hoàn chỉnh (bản giấy) về cục TMĐT và CNTT – Bộ Công Thương tại địa chỉ 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội để được xác nhận đăng kí.

VII. Xác nhận hồ sơ

dang-ky-website-ban-hang-xac-nhan-ho-so

Đối với thủ tục Đăng kí website: Trong thời han 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ bản giấy hoàn chỉnh thì thương nhân, tổ chức được xác nhận đăng kí và nhận được một đoạn mã mà khi gắn lên website sẽ hiển thị bằng một biểu tượng đăng kí.

Đối với Đăng kí hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ bản giấy hoàn chỉnh thì thương nhân, tổ chức được xác nhận đăng kí.

Chúc Quý khách hàng đăng kí website thành công!

Nhận Xét Của Khách Hàng